Nail Pro Hoa Tả Thực

*Bài cơ bản đầu tiên: Cách lấy bột
Bài 1: Bông hoa đầu tiên
Bài 2: Hoa đậu
Bài 3:Hoa trà 3 viên
Bài 4: Hoa trà 1 viên
Bài 5: Hoa fan cắt cánh
Bài 6: Hoa fan 6 cánh
Bài 7: Hoa bột ôm đá nghiêng
Bài 8: Hoa đá ôm size to
Bài 9: Hoa đá
Bài 10: Hoa bột vẽ 3D
Bài 11: Hoa 5 cánh, bài đầu tiên của hoa trực tiếp
Bài 12:Bài hoa cúc ôm đá vát
Bài 13:Bài hoa cúc 2
Bài 14: Hoa góc đắp trực tiếp
Bài 15: Hoa ẩn 1
Bài 16: Hoa ẩn 2
Bài 17: Bài nơ bột trực tiếp:
Bài 18: Nơ bột Fan
Bài 19: Trái tim bột
Bài 20:Hoa Ly
Bài 21: Cách làm hoa Hồng rời đơn giản
Bài 22: Hoa hồng tả thực 1
Bài 23: Hoa hồng 1
Bài 24: Hoa hồng 2
Bài 25: Hoa nhụy gảy giọt nước cánh rách
Bài 26: Hoa cánh rách
Bài 27: Bông hoa Hồng tả thực mới - Cách làm hoa cả cành
Bài 28: Full hoa hồng tả thực ghép khuôn
Bài 29: Đắp hoa cúc 2 chiều
Bài 30: Đắp hoa góc cánh mềm
Bài 31: Hoa góc kiểu mới
Bài 32: Hoa ôm đá cánh dài
Bài 34: Đắp gấu bột ôm trái tim
Bài 36: Bài cập nhật: Đắp hoa bột nâng cao ứng dụng với cánh hoa xoáy, vẽ 3D
Bài 37: Bài cập Nhật : Nơ bột hàng hiệu
Bài 38: Đắp bột con trâu

Bài 12:Bài hoa cúc ôm đá vát

Sorry, but you do not have permission to view this content.