Nail Pro Chụp Ảnh

Bài 2 : Hướng dẫn chụp ảnh, chỉnh ảnh, chèn tên đối với sản phẩm móng giả
Bài 3 : Hướng dẫn xếp tay, căn góc chụp ảnh, chỉnh ảnh, chèn tên
Bài 4 : Cách chỉnh ảnh rõ nét, lên đúng màu, thêm hiệu ứng
Bài 5 : Hướng dẫn chỉnh ảnh hiệu ứng móng ảo

Cách chỉnh ảnh rõ nét, lên đúng màu, thêm hiệu ứng

Sorry, but you do not have permission to view this content.