Nail Pro Chụp Ảnh Plus ( Khoá học tặng kèm)

Bài 1: Hướng dẫn chụp ảnh, chỉnh ảnh, chèn tên đối với các sản phẩm móng giả.
Bài 2: Hướng dẫn xếp tay, căn góc chụp ảnh , chỉnh ảnh, chèn tên
Bài 3: Cách chỉnh ảnh rõ nét, lên đúng màu, thêm hiệu ứng

Bài 1: Hướng dẫn chụp ảnh, chỉnh ảnh, chèn tên đối với các sản phẩm móng giả.

Sorry, but you do not have permission to view this content.